Dito Foundation

We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop.

Mother Teresa

Geluk heeft vele gezichten op onze planeet. Als u dit leest via uw computer of smartphone, zit u waarschijnlijk aan de goede kant van de lijn. Het is hard, maar het lot laat zich niet zomaar veranderen. Wel kun je voorwaarden veranderen. Onze organisatie DITO zet zich in voor medische zorg en educatie voor de allerarmsten, om zo een basis te vormen voor een menswaardig leven. Ons werkterrein is groot en strekt zich uit van India tot Nepal en van Thailand tot Tibet en Senegal. Dat kunnen we allemaal niet zonder samen te werken met Westerse en lokale NGO’s en niet zonder u, voor wie geluk vaak vanzelfsprekend is. DITO. Het staat voor ‘Drop in the Ocean’ en refereert aan de beroemde woorden van Moeder Teresa: ”Het is slechts een druppel in de oceaan, maar zonder die druppel zou er geen oceaan zijn.” Wij hebben sinds onze oprichting duizenden bedrukte gezichten kunnen veranderen in gelukkige gezichten. Hopelijk is de grenzeloosheid van de oceaan eindeloos voor iedereen.

Scroll naar beneden en reis met ons mee langs onze projecten.

Medische Zorg

India en tuberculose lijken ver weg. En daarmee de problemen voor onze samenleving. Toch zijn bedreigingen soms dichterbij dan men denkt. De laatste jaren rukt tuberculose op, letterlijk rolt de ziekte zich uit vanuit India, over Nepal, de Himalaya over, zo richting het voormalige Oostblok en min of meer tot aan onze voordeur. Dat is een onderschat probleem en maakt duidelijk dat hulp ’daar’􏰀ook hulp aan onszelf betekent.

Voor haar medische zorg projecten in India werkt DITO zeer nauw samen met de Dominique Lapierre City of Joy Foundation.

SHIS

India

Project opgezet in samenwerking met Dominique Lapierre City of Joy Foundation.

DITO helpt volgbaar, zichtbaar, controleerbaar en vooral dienstbaar.

In 1979-1980 is de Southern Health Improvement Samity (SHIS) opgezet. Dankzij de gedrevenheid van de oprichter en zijn team en de enorme en continue financiële steun van Dominique Lapierre City of Joy Foundation is SHIS door de jaren heen uitgegroeid tot een grote organisatie die inmiddels honderdduizenden Indiaërs (een kans op) een toekomst heeft kunnen bieden.

SHIS biedt met name medische zorg aan de bevolking in West-Bengalen en aan de bewoners van de eilanden in de rivierdelta van de Ganges. Patiënten kunnen geholpen worden in één van de klinieken of op één van de vijf ziekenhuisboten. Dankzij de ziekenhuisboten kan SHIS veel meer, ca. 1,5 miljoen, mensen medische zorg bieden.

Basisgezondheidszorg, oogzorg en tuberculose zijn drie peilers van SHIS. DITO financiert tuberculoseprojecten en draagt zorg voor alle kosten van één van de ziekenhuisboten met compleet operationeel medisch team.

Voor meer informatie: www.shisindia.org

Sambhavna Center Bhopal

India

Project opgezet in samenwerking met Dominique Lapierre City of Joy Foundation.

DITO legt het fundament, bouwt mee en laat daarna los, maar behoudt een wakend oog.

In 1984 vond een enorme giframp plaats in de Indiase stad Bhopal. Het was de ernstigste industriële ramp uit de recente geschiedenis. Honderdduizenden onschuldige mensen zijn direct of indirect slachtoffer geworden. De -vaak genetische- nasleep gaat door en door.

DITO hielp niet lang na de ramp mee om een ziekenhuis te bouwen. We houden sindsdien een vinger aan de pols in dit getergde gebied en waar nodig bieden we tot op de dag van vandaag bijstand.

Voor meer informatie: www.bhopal.org

Educatie

Het is bekend: educatie staat aan de wieg van succes. Daarom richt DITO zich voor een belangrijk deel op ontwikkeling van kennis omdat kennis iemand een plek in de samenleving geeft. En die plek, hoe eenvoudig ook, geeft zelfvertrouwen, straalt uit en stimuleert de omgeving.

ABC

India

Het Asha Bhavan Centre (ABC) is in 1999 opgericht in West Bengalen, India. Het betekent ‘Huis van Hoop’ en was oorspronkelijk een tehuis voor gehandicapte kinderen. Sinds jaren zet ABC zich in voor de meest kwetsbare bevolkingsgroep: kinderen en vrouwen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap, kinderen in nood, de sloppenwijken, slachtoffers van (natuur)rampen, ondervoede kinderen en kinderarbeid.

De organisatie focust zich op opleiding & empowerment, gezondheid & hygiene, hulpverlening & revalidatie, rehabilitatie binnen de maatschappij, het creëren van netwerken en zet zich in voor de rechten van minderheden en tegen discriminatie. ABC heeft ondermeer een tehuis voor gehandicapte kinderen, een revalidatiecentrum voor vrouwen met (tijdelijke) geestelijke handicap, behandelcentra in het veld en biedt scholingsprojecten en medische ondersteuning aan de hand van trainingen en workshops op locatie.

Het doel van ABC is de (dagelijkse) leefomstandigheden van deze bevolkingsgroep te verbeteren en mogelijkheden te creëren voor hun sociale en economische ontwikkeling. ABC wil ze de begeleiding en middelen geven zodat zij op eigen kracht en met een gevoel van waardigheid en zelfvertrouwen in het leven kunnen staan.

Voor meer informatie: www.abcindia.org

Udayan

India

Udayan is een kindertehuis in Barrackpore, een buitenwijk van Calcutta – India. Het is in 1970 door Father Stevens opgericht met hulp van Moeder Teresa.

Udayan betekent ‘zonsopgang’ of ‘wedergeboorte’ en dat is wat het voor veel kinderen ook is. Het tehuis biedt 300 kinderen, allen op een manier door lepra getroffen, huisvesting en scholing. De meeste kinderen zijn geboren in een leprakolonie of hebben leprozen ouders.

In Udayan kunnen circa 200 jongens en 100 meisjes, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, in een omgeving opgroeien die ‘vrij’ is van het (lepra)stigma. Voor die kinderen betekent Udayan een thuis: veiligheid, eten & drinken, educatie, vocational training (slaat een brug tussen school en de praktijk), medische zorg, samen plezier maken en ‘kind zijn’.

Oud-bewoners/oud-studenten omschrijven Udayan als “een paradijs” en “a home away from home”. Al meer dan 7000 kinderen hebben – na het afronden van hun schoolopleiding en vocational training – Udayan verlaten om onderlegd en vol zelfvertrouwen deel te nemen aan de maatschappij. Door Udayan ziet de toekomst van deze kinderen en hun families er een stuk rooskleuriger uit.

Voor meer informatie: www.udayan.org

Braille without Borders

Tibet

Braille Without Borders is gevestigd in Tibet. Zij helpen blinden in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) alfabetiseren met het Brailleschrift. Als gevolg van hygiënische en klimatologische omstandigheden ligt het percentage van blinde mensen in de TAR veel hoger dan in andere wereldgebieden.

Sabriye Tenberken, zelf blind, heeft de organisatie eind jaren ’90 opgericht. Zij ontdekte dat er geen programma’s waren voor het opleiden en/of integreren van blinden en visueel gehandicapten. Voor haar studie heeft Sabriye een Tibetaans Braille schrift ontwikkeld. Dit schrift combineert de principes van het Braille systeem met de speciale codes van het Tibetaanse lettergrepensysteem. Een dergelijk script bestond nog niet en biedt blinden en visueel gehandicapten in Tibet een toekomst.

Gehandicapt zijn en blindheid wordt in Tibet vanuit geloofsovertuiging beschouwd als een straf. Het zou de consequentie zijn van verkeerd gedrag in het voorgaande leven. Met alfabetisering wil Braille Without Borders literatuur toegankelijk maken voor blinden en visueel gehandicapten. Dit geeft ze kennis en meer zelfvertrouwen. Ook creëert het de mogelijkheid een opleiding te volgen en een beroep uit te oefenen. Dit kan leiden tot volledige maatschappelijke integratie en acceptatie.

Braille Without Borders probeert door goede voorlichting de (lokale) bevolking duidelijk te maken wat blindheid echt betekent en wat voor mogelijkheden blinde mensen hebben. Door de verkregen kennis, kracht en zelfvertrouwen kunnen blinden en visueel gehandicapten zelf projecten en scholen opzetten voor mensen met visuele beperkingen. Op deze manier ontstaat het sneeuwbaleffect en kan steeds meer blinden en visueel gehandicapten scholing en een betere toekomst geboden worden.

Voor meer informatie: www.braillewithoutborders.org

Scholing voor kansarme kinderen

Nepal

Veel kinderen die in Nepal in de bergen wonen, kunnen geen onderwijs volgen en blijven daardoor ver achter in algemene ontwikkeling. Ook spreken velen alleen maar de taal van hun eigen etnische groep. Sathiko Sath biedt kansarme kinderen uit de bergen scholing aan in de stad.

De organisatie heeft een goede samenwerking met de één van de beste scholen in de stad, de Little Angel’s School, om jongens en meisjes passend onderwijs te kunnen bieden. Op aandringen van Sathiko Sath worden de klassen zoveel mogelijk volgens een 50-50 verhouding jongens <-> meisjes ingedeeld. Door de kinderen te stimuleren na de opleiding terug te keren naar hun dorp, kunnen de kinderen hun eigen dorp en zijn bewoners verder helpen.

Kinderen die alleen de taal van hun eigen etnische groep spreken, moeten eerst Nepalees leren. De Little Angel’s School zet zich enorm in om deze kinderen, onder andere door het geven van bijles, op het juiste geletterde niveau te brengen zodat zij de opleiding kunnen volgen.

Naast scholing verzorgt Sathiko Sath interne huisvesting. Op ca. 10 minuten loopafstand van de school heeft de organisatie een jongens- en meisjeshuis. De huizen worden geleid door zorgouders. De jongens en meisjes slapen in gescheiden, maar alle gezamelijke activiteiten vinden plaats in één huis. De voertaal in de huizen is Algemeen Beschaafd Nepalees en Engels.

Sathiko Sath Nederland draagt zorg voor strategie en toezicht en is eindverantwoordelijke. Sathiko Sath Nepal is samengesteld uit ouders en vervult de uitvoerende functie. DITO heeft onder andere de speelplaats voor alle bewoners van het jongens- en meisjeshuis gefinancierd.

Voor meer informatie: www.sathikosath.nl

Le Foyer des Jeunes Filles

Senegal

Le Foyer des Jeunes Filles is een meisjesinternaat in Senegal. Het is gevestigd in Tambacounda, een stad op circa 1,5 uur vliegen vanaf Dakar.

De meeste (dorps)meisjes worden normaal gesproken op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkt zonder dat zij daar zelf ook maar iets over te zeggen hebben. Sommige meisjes zijn nog dermate jong en lichamelijk onvoldoende ontwikkeld dat een zwangerschap leidt tot incontinentie met verstoting uit het dorp tot gevolg.

Door interne huisvesting biedt Le Foyer des Jeunes Filles dorpsmeisjes, uit zeer afgelegen binnenlanden van Senegal, een kans op een middelbare schoolopleiding en toekomst. De meisjes worden vanaf hun 6e tot 18e jaar dagelijks begeleid in hun ontwikkeling en ze gaan, op steenworpafstand, naar school in de stad.

Door hun leven in Le Foyer ontplooien de meisjes zich tot zelfstandige en onafhankelijke vrouwen. Naast hun schoolopleiding leren ze daar over gezondheid, dagelijkse hygiëne, voeding & koken en sociale omgang. Ook biedt Le Foyer ruimte voor plezier en ontspanning, bijvoorbeeld tijdens een dansavond.

Toekomstige kinderen van meisjes uit Le Foyer zullen opgroeien bij ontwikkelde, zelfstandige en geschoolde moeders. Deze kinderen hebben daardoor, net als hun moeder, meer kansen in het leven. De cirkel van jong uithuwelijken, zwangerschappen op te jonge leeftijd en volledige afhankelijkheid wordt doorbroken.

Voor meer informatie: www.ditofoundation.org

DITO en de beroemde schrijver en filantroop Dominique Lapierre zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lapierre schreef niet alleen historisch verantwoorde literatuur, maar hij schreef vooral met zijn hart. Daar hebben we als DITO goed naar geluisterd.

Dominique Lapierre is een gedreven verteller en een kleurrijke schrijver. Een kleine greep uit zijn oeuvre: The City of Joy, Is Paris Burning?, Freedom at Midnight en A Rainbow in the Night. De Fransman wint mensen en donateurs met zijn aanstekelijke charme voor zich. Daarnaast gaat een groot deel van zijn royalties naar zijn projecten.

Het was een simpele zwarte jurk die Dominique Lapierre financieel een grote sprong voorwaarts liet maken. De jurk werd gedragen door niemand minder dan Audrey Hepburn. Xander van Meerwijk (oprichter DITO) herinnert zich het sprookjesachtige verhaal. ,,Lapierre had de beroemde jurk gekregen van modeontwerper Givenchy en werd in 2007 geveild bij Christie’s in Londen. Het was een wonder, maar het stokje stof bracht ruim achthonderdduizend dollar op. Met dat geld bouwde Lapierre een waanzinnig goede school in Bishnupur, een dorpje ten zuiden van Calcutta. Toen ze het droeg in de film Breakfast at Tiffany’s wist Hepburn niet dat duizenden kinderen er een ander leven door zouden krijgen.”

Achter een succesvolle man staat vaak een vrouw. De flamboyante Dominique Lapierre had geen betere medestander kunnen wensen dan zijn ingetogen echtgenote, die toevallig ook Dominique heet. Maar wat is toeval als je samen hetzelfde doel hebt: mensen een menswaardig bestaan geven.

Dito Foundation

DITO (Drop In The Ocean) is in 1996 opgericht door Xander van Meerwijk. De stichting Dito Foundation richt zich in het bijzonder op het bieden van medische zorg en scholing aan kinderen en vrouwen in minder ontwikkelde landen. DITO heeft een decennialange samenwerking met de Dominique Lapierre City of Joy Foundation en werkt feitelijk altijd samen met lokale NGO’s. Sinds 1996 heeft de stichting vele international projecten opgezet en ondersteund. De meeste projecten zijn voor onbepaalde tijd en circa twee keer per jaar wordt een incidentele aanvraag gehonoreerd. Inmiddels zijn honderdduizenden kinderen en volwassenen in India, Tibet, Nepal, Senegal en Thailand geholpen en hebben zij een toekomst.

Vrienden van DITO

"Vrienden van DITO" is opgericht in 2012 en maakt deel uit van de stichting Dito Foundation. DITO wil zo veel mogelijk "Drops" realiseren om zo veel mogelijk mensen een menswaardig bestaan te bieden. India heeft een historie van grote verschillen in sociale rangen en standen. Het land kent een heden van zeer rijk en zeer arm. De empathie voor de allerarmsten begint de laatste jaren toe te nemen. Van binnenuit staan er steeds meer succesvolle Indiaers op voor landgenoten. Ook de overheid trekt zich de positie aan van kansloze burgers en implementeert prachtige projecten. Dat is al met al een ontwikkeling die hoopvol stemt, maar de rol van NGO's als Dominique Lapierre City of Joy Foundation zijn nog steeds onmisbare pijlers waarvan miljoenen levens afhankelijk zijn. Daarom lijnt DITO onaflatend nieuwe medestanders op in de strijd tegen armoede en een bestaan zonder toekomst. Nieuwe Vrienden zijn waardevol, zelfs onontbeerlijk. Hoe meer vrienden, hoe meer "Drops In The Ocean"!

"De afgelopen jaren heb ik meerdere malen in gesprekken met direct betrokken personen binnen Dito Foundation kennis kunnen maken met de werkzaamheden van de Stichting. De relatieve ‘kleinschaligheid’ van de projecten maken een transparante en doeltreffende aanpak mogelijk. Dat vind ik belangrijk."

"Ik ben ervan overtuigd dat DITO in haar benadering van de projecten zich sterk laat leiden door een bijzonder ontwikkeld gevoel voor sociale bewogenheid met de allerslechtst bedeelde mensen in deze wereld, maar dit gevoel tegelijkertijd aan een nuchtere en zakelijke aanpak. Het eerste element spreekt mijn emotie aan waardoor ik wil geven, het laatste overtuigt mij van een verantwoorde besteding."

"De vanzelfsprekendheid van het delen van mooie, speciale en gezellige momenten van Xander en Barbara is de basis voor de vanzelfsprekendheid om vrienden van DITO te zijn."

"Meedoen met DITO betekent zeker weten dat je zorgvuldig uitgezochte (en daarna goed gevolgde) projecten steunt."

"Het stampt wel lekker zo, lopend naast de olifant."

"Als je mee bent geweest om de projecten te bezoeken, wil je die ook steunen; kan niet missen."

"Een mooie manier om ook een paar druppeltjes op wat goede plekjes te laten vallen."

Uw naam
Uw e-mailadres
Uw bericht
Verstuur Bericht Loading... Bericht Verzonden

Fiscaal nummer:
805458128

Contactgegevens
Stichting Dito Foundation
Postbus 214
3750 GE Bunschoten

Bestuur:
Marielle van der Toorn – voorzitter
Alexander van Meerwijk – archivaris
Nico Korswagen – penningmeester

Raad van advies:
Xander van Meerwijk
Belinda van Meerwijk-Ahlqvist
Barbara van Meerwijk-Both
Jeroen van der Toorn

Beloningsbeleid:
Alle leden van Stichting Dito Foundation zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in.

Ons beleidsplan:
Het beleidsplan ligt ter inzage ten kantore van Stichting DITO Foundation.

Jaarrekening:
Voor een kopie van de jaarrekening over 2012 klik hier.
Voor een kopie van de jaarrekening over 2013 klik hier.
Voor een kopie van de jaarrekening over 2014 klik hier.
Voor een kopie van de jaarrekening over 2015 klik hier.

Dito Foundation

We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop.

Mother Teresa

Medische Zorg

India en tuberculose lijken ver weg. En daarmee de problemen voor onze samenleving. Toch zijn bedreigingen soms dichterbij dan men denkt. De laatste jaren rukt tuberculose op, letterlijk rolt de ziekte zich uit vanuit India, over Nepal, de Himalaya over, zo richting het voormalige Oostblok en min of meer tot aan onze voordeur. Dat is een onderschat probleem en maakt duidelijk dat hulp ’daar’􏰀ook hulp aan onszelf betekent.

Voor haar medische zorg projecten in India werkt DITO zeer nauw samen met de Dominique Lapierre City of Joy Foundation.

SHIS

India

Project opgezet in samenwerking met Dominique Lapierre City of Joy Foundation.

DITO helpt volgbaar, zichtbaar, controleerbaar en vooral dienstbaar.

Sambhavna Center Bhopal

India

Project opgezet in samenwerking met Dominique Lapierre City of Joy Foundation.

DITO legt het fundament, bouwt mee en laat daarna los, maar behoudt een wakend oog.

Educatie

Het is bekend: educatie staat aan de wieg van succes. Daarom richt DITO zich voor een belangrijk deel op ontwikkeling van kennis omdat kennis iemand een plek in de samenleving geeft. En die plek, hoe eenvoudig ook, geeft zelfvertrouwen, straalt uit en stimuleert de omgeving.

ABC

India

Udayan

India

Braille without Borders

Tibet

Scholing voor kansarme kinderen

Nepal

Le Foyer des Jeunes Filles

Senegal

Project gerealiseerd in samenwerking met Franse NGO